Περιβάλλον

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η Μαρίνα Αθηνών Α.Ε. με οικολογική συνείδηση, ευαισθησία και υπευθυνότητα δίνει τη μέγιστη βαρύτητα και απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων. Εφαρμόζει όλες τις εγκεκριμένες  από το νόμο, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης περιβάλλοντος, με στόχο την πρόληψη και αποφυγή ρύπανσης αλλά και την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει εξοπλισμό, υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης για:

Λύματα

Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει τα πλέον σύγχρονα συστήματα συλλογής και διαχείρισης λυμάτων για σκάφη, που λειτουργούν με τεχνολογία κενού. Διαθέτει 28 σταθμούς απορρόφησης λυμάτων, περιμετρικά του λιμένα, έτσι ώστε η αποκομιδή αποβλήτων κάθε σκάφους να εξυπηρετείται, στη θέση ελλιμενισμού του.

Περιβάλλον

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η Μαρίνα Αθηνών Α.Ε. με οικολογική συνείδηση, ευαισθησία και υπευθυνότητα δίνει τη μέγιστη βαρύτητα και απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων. Εφαρμόζει όλες τις εγκεκριμένες  από το νόμο, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης περιβάλλοντος, με στόχο την πρόληψη και αποφυγή ρύπανσης αλλά και την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει εξοπλισμό, υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης για:

Λύματα

Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει τα πλέον σύγχρονα συστήματα συλλογής και διαχείρισης λυμάτων για σκάφη, που λειτουργούν με τεχνολογία κενού. Διαθέτει 28 σταθμούς απορρόφησης λυμάτων, περιμετρικά του λιμένα, έτσι ώστε η αποκομιδή αποβλήτων κάθε σκάφους να εξυπηρετείται, στη θέση ελλιμενισμού του.

Λιπαντικά Έλαια – Ορυκτέλαια – Σεντινόνερα

Υπάρχουν διαθέσιμες δεξαμενές συλλογής περιμετρικά του λιμένα και συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων λιμένων.

Ανακύκλωση

Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει κάδους ανακύκλωσης σε όλες τις προβλήτες για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων & μπαταριών.

Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός

Ένας μεγάλος και άρτια εξοπλισμένος αποθηκευτικός χώρος, τοποθετημένος σε κεντρικό σημείο είναι πάντα σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Υπηρεσίες αντιρρύπανσης

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, διεξάγονται ασκήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης που διασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και την καταλληλότητα του εξοπλισμού.

Καθημερινός καθαρισμός θαλάσσιου και χερσαίου χώρου

Λιπαντικά Έλαια – Ορυκτέλαια – Σεντινόνερα

Υπάρχουν διαθέσιμες δεξαμενές συλλογής περιμετρικά του λιμένα και συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων λιμένων.

Ανακύκλωση

Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει κάδους ανακύκλωσης σε όλες τις προβλήτες για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων & μπαταριών.

Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός

Ένας μεγάλος και άρτια εξοπλισμένος αποθηκευτικός χώρος, τοποθετημένος σε κεντρικό σημείο είναι πάντα σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Υπηρεσίες αντιρρύπανσης

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, διεξάγονται ασκήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης που διασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και την καταλληλότητα του εξοπλισμού.

Καθημερινός καθαρισμός θαλάσσιου και χερσαίου χώρου

EnglishGreek